SASS number / Shooters ID

CAS nie może obejść się bez numeru SASS / identyfikatora strzelca w swojej bazie danych.
Mamy kilka opcji:
Jeśli strzelec jest członkiem SASS, użyje swojego numeru SASS.

Jeśli strzelec nie jest członkiem SASS i nie posiada numeru SASS,
może zamiast tego użyć kombinacji skrótu swojego klubu i numeru klubu - na przykład członek AWS z numerem 400 miałby swój identyfikator "AWS400".

Jeśli strzelec nie jest członkiem SASS ani żadnego innego klubu, może użyć skrótu swojego pseudonimu i numeru, na przykład "Always2".

Identyfikator strzelca jest unikalny, jeśli podczas wprowadzania go na stronie casscoring.com nie uda się zapisać wpisu do wydarzenia lub utworzyć konta, oznacza to, że identyfikator strzelca jest już używany.