SASS number / Shooters ID

CAS sa nezaobíde bez čísla SASS / ID strelca vo svojej databáze.
Máme niekoľko možností:
Ak je strelec členom SASS, použije svoje číslo SASS.

Ak strelec nie je členom SASS a nemá číslo SASS,
môže namiesto toho použiť kombináciu skratky svojho klubu a čísla klubu - napríklad člen AWS s číslom 400 bude mať svoje ID "AWS400".

Ak nie je členom SASS ani žiadneho iného klubu, môže použiť nejakú skratku svojho Aliasu a nejaké číslo, napríklad "Always2" podľa vlastného výberu.

ID strelca je jedinečné, ak sa pri jeho zadávaní na webovej stránke casscoring.com nepodarí uložiť prihlášku na podujatie alebo vytvoriť účet, znamená to, že ID strelca je už použité.