SASS number / Shooters ID

CAS se neobejde bez čísla SASS / ID střelce ve své databázi.
Máme několik možností:
Pokud je střelec členem SASS, použije své číslo SASS.

Pokud střelec není členem SASS a nemá číslo SASS,
může místo toho použít kombinaci zkratky svého klubu a čísla klubu - například člen AWS s číslem 400 bude mít své ID "AWS400".

Pokud není členem SASS ani žádného jiného klubu, může použít nějakou zkratku svého Aliasu a nějaké číslo, například "Always2", jak si sám zvolí.

ID střelce je jedinečné, pokud se při jeho zadávání na webu casscoring.com nepodaří uložit přihlášku k akci nebo vytvořit účet, znamená to, že ID střelce je již použito.