Pravidla webu

Web casscoring.com je určen pro kluby a střelce, kteří aktivně provozují sportovní střelbu pod názvem Cowboy Action Shooting™ (dále jen „CAS"), Wild Bunch™ (dále jen „WB") a jejich přidružených druhů sportovní střelby např. Long Range, Speed Guns a dalších vedlejších střeleckých disciplín, a to výhradně dle pravidel světové střelecké organizace Single Action Shooting Society™ (dále jen „SASS").

Producentem webu je společnost G.B.C., a.s., se sídlem Havlíčkovo nám. 189/2, 130 00 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze, vložka B 5842, IČO: 60725796.

Web vyvíjí, programuje a provozuje (včetně správy internetové domény) společnost KETNET s.r.o., se sídlem Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, zapsané u Krajského soudu v Plzni, vložka C 13484, IČO: 26330326.

Autorem architektury webu a jeho funkcionalit je Jan Gaszczyk aka Colbert, SASS 87058 L, AWS 400 a Hard Task Ranger 079.

Web je programován pro moderní prohlížeče jako je Safari, Microsoft Edge, Google Chrome.

Producent a provozovatel webu spravuje veškeré osobní údaje dle zákonných podmínek a pouze se souhlasem poskytovatelů těchto údajů.

Za obsah ukládaný uživatelem na web nese odpovědnost výlučně uživatel. Provozovatel webu nenese odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem a odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele jen v případech stanovených zákonem. Uživatel webu nesmí umísťovat jakýkoli obsah, mohl-li vzhledem k okolnostem a povaze obsahu vědět, že obsah ukládaných informací je protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o tom, že jeho jednání je protiprávní a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Web casscoring.com pro uživatele – střelce

- poskytuje tyto možnosti:

 • vytvořit si vlastní osobní účet, který obsahuje
  • identifikace závodníka
  • archív jeho závodů
  • správa hesla
 • přístupové jméno musí odpovídat platnému emailovému spojení.

- stanovuje tato omezení a zavazuje závodníka:

 • nepoužívat nevhodná slova, urážlivé a vulgární výrazy,
 • nepoužívat diskriminační rétoriku,
 • jakkoli zveřejňovat nevhodný nebo nelegální obsah (zejm. propagace násilí, genocidy; drogy, pornografie, extremismus, rasismus),

- přístup na tento web je pro uživatele střelce zdarma za těchto podmínek

 • osobní účet vyplní pravdivě a úplně svými údaji
 • bude osobní účet využívat k přihláškám na jednotlivé závody
 • neporušuje omezení pro povinnosti pro uživatele – střelce na tomto webu

- podpora webu uživateli – střelci tohoto webu je možná formou dobrovolných příspěvků, a to na účty producenta webu:

 • v CZK na účet 19-0525790287/0100 vedený u Komerční banky a.s.
 • v € na účet 2801493609 / 2010, IBAN CZ62 2010 0000 0028 0149 3609, BIC FIOBCZPPXXX.
 • Po případném obdržení příspěvku producent vystaví poskytovateli daňové potvrzení.

- Přístup na web pro uživatele bez vytvořeného osobního účtu může být:

 • Zpoplatněn:
  • Přístup na web je možný pouze po dopředné úhradě jednorázového vstupu ve výši stanovené producentem.
  • Po úhradě uživatel – střelec obdrží jednorázové heslo, které umožní uživateli provést registraci na vybraný závod.
  • Jednorázový vstup je platný pouze pro vybraný závod po dobu evidence a archivace závodu na webu casscoring.com.
 • Omezen:
  • správcem webu
  • club webmasterem

Web casscoring.com pro zástupce klubu – club webmaster

- poskytuje tyto možnosti:

 • vytvořit si vlastní osobní účet, který obsahuje
  • identifikace závodníka – club webmaster
  • archív jeho závodů
  • správa hesla
  • přístupové jméno musí odpovídat platnému emailovému spojení.
 • získat a obdržet od administrátora webu přístupová práva pouze pro příslušný klub.
 • vytvářet klubový obsah webu, který obsahuje
  • pro klubové závody vytvářet texty, zadávat adresy, nahrávat soubory, fotografie a odkazy na videa
  • přidávat a otevírat nová místa závodů
  • vytvářet a definovat nové jednotlivé závody
  • spravovat, opravovat a rušit přihlášky ostatních závodníků na závody organizované jeho klubem.
  • automaticky se propojovat s aplikací CAS scoring pomocí hesla pro mobilní komunikaci
 • nahrávat data závodů z webu do aplikace zahrnující identifikaci závodů, data konání, typu závodů a údajů všech přihlášených střelců
 • z aplikace exportovat sestavy výsledkům, soubory s anonymizovanými daty ve formátu csv či daty ve formátu aplikace CAS scoring.

- stanovuje tato omezení a zavazuje klub a club mastera:

 • nepoužívat nevhodná slova, urážlivé a vulgární výrazy
 • nepoužívat diskriminační rétoriku
 • neumisťovat na web nevhodné soubory, závadné soubory, infikované soubory,
 • neumisťovat na web nevhodné fotografie, závadné fotografie, infikované fotografie a jakýkoli obsah, k němuž nemá autorská práva nebo právo k užití nebo který je z jiného důvodu protiprávně zveřejněn,
 • neumisťovat na web odkazy na nevhodná videa, zakázanou reklamu nebo jiný nelegální obsah,
 • nepropagovat násilí, genocidu, drogy, pornografii, rasismus a extremismus a všechny ostatní a jakkoli jinak zveřejňovat jiný nevhodný nebo nelegální obsah

- přístup na tento web je pro jednotlivé kluby umožněn za těchto podmínek

 • údaje o klubu vyplní pravdivě a úplně svými údaji
 • neporušuje omezení pro povinnosti pro klub a club mastera pro tento web.
 • bude osobní účet využívat k přihláškám na jednotlivé závody
 • klub zveřejní bez zbytečných odkladů po skončení každého závodu jeho výsledky na tomto webu, a to v kartě závodu, nejlépe ve formě pdf sestav.

- podpora webu jednotlivými kluby užívající tento web je možná formou dobrovolných příspěvků, a to na účty producenta webu:

 • v CZK na účet 19-0525790287/0100 vedený u Komerční banky a.s.
 • v € na účet 2801493609 / 2010, IBAN CZ62 2010 0000 0028 0149 3609, BIC FIOBCZPPXXX.
 • Po případném obdržení příspěvku producent vystaví poskytovateli daňové potvrzení