Regulamin strony internetowej

Strona internetowa casscoring.com jest przeznaczona dla klubów i strzelców, którzy aktywnie uprawiają strzelectwo sportowe pod nazwą Cowboy Action Shooting™ (dalej „CAS"), Wild Bunch™ (dalej „WB") i powiązane z nimi rodzaje strzelectwa sportowego, takie jak Long Range, Speed Guns i inne dyscypliny strzeleckie, wyłącznie zgodnie z zasadami światowej organizacji strzeleckiej Single Action Shooting Society™ (dalej „SASS").
Producentem strony internetowej jest firma G.B.C., a.s. z siedzibą pod adresem: ul. Havlíčkovo nám. 189/2, 130 00 Praga 3, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, wpis B 5842, IČO (REGON): 60725796.

Strona internetowa jest rozwijana, programowana i obsługiwana (w tym zarządzanie domeną internetową) przez firmę KETNET s.r.o., z siedzibą pod adresem: ul. Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Pilznie, wpis C 13484, IČO (REGON): 26330326.

Autorem architektury strony internetowej i jej funkcjonalności jest Jan Gaszczyk aka Colbert, SASS 87058 L, AWS 400 oraz Hard Task Ranger 079.

Strona internetowa jest zaprogramowana dla nowoczesnych przeglądarek takich jak Safari, Microsoft Edge, Google Chrome.

Producent i operator serwisu zarządzają wszystkimi danymi osobowymi zgodnie z wymogami prawnymi i wyłącznie za zgodą dostawców tych danych.

Wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkownika na stronie internetowej ponosi użytkownik. Operator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie treści informacji dostarczonych przez użytkownika i ponosi odpowiedzialność za treść informacji przechowywanych na żądanie użytkownika wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez prawo. Użytkownik strony internetowej nie może publikować żadnych treści, jeśli, biorąc pod uwagę okoliczności i charakter treści, mógł wiedzieć, że treść zamieszczonych informacji jest niezgodna z prawem lub jeśli dowiedział się o niezgodnym z prawem charakterze treści zamieszczonych informacji lub o tym, że jego postępowanie jest niezgodne z prawem i nie podjął niezwłocznie wszelkich kroków, które mogą być od niego wymagane, w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do takich informacji.

Strona internetowa casscoring.com dla użytkowników – strzelców

- oferuje następujące możliwości:

 • utworzenie własnego konta osobistego, które zawiera:
  • identyfikację zawodnika,
  • archiwum jego zawodów,
  • zarządzanie hasłem,
 • login musi odpowiadać prawidłowemu adresowi e-mail.

- ustanawia następujące ograniczenia i zobowiązuje zawodnika do:

 • nieużywania niestosownych słów, wyrazów obraźliwych i wulgarnych,
 • nieużywania dyskryminującej retoryki,
 • niepublikowania w jakikolwiek sposób nieodpowiednich lub nielegalnych treści (w szczególności propagujących przemoc, ludobójstwo, narkotyki, pornografię, ekstremizm, rasizm),

- dostęp do strony casscoring.com jest bezpłatny dla użytkowników – strzelców na poniższych warunkach:

 • w koncie osobistym należy podać prawdziwe i pełne dane użytkownika,
 • konto osobiste winno być wykorzystywane dla celów rejestracji na poszczególne zawody,
 • nie mogą być naruszane ograniczenia dotyczące obowiązków użytkowników – strzelców na tej stronie internetowej

- wsparcie strony internetowej przez użytkowników – strzelców możliwe jest w formie dobrowolnych wpłat na konta producenta strony internetowej:

 • w CZK na konto 19-0525790287/0100 prowadzone w Komerční banka a.s.,
 • w € na konto 2801493609/2010, IBAN CZ6220100000002801493609, BIC FIOBCZPPXXX.
 • Po otrzymaniu jakiejkolwiek wpłaty producent wystawia darczyńcy zaświadczenie podatkowe.

- Dostęp do serwisu dla użytkowników nieposiadających konta osobistego może być:

 • Za opłatą:
  • Dostęp do serwisu możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu z góry jednorazowej opłaty za wstęp w wysokości określonej przez producenta.
  • Po dokonaniu płatności użytkownik – strzelec otrzyma jednorazowe hasło, które umożliwi użytkownikowi zarejestrowanie się na wybrane zawody.
  • Jednorazowe wejście jest ważne tylko na wybrane zawody na czas trwania rejestracji i archiwizacji zawodów na stronie casscoring.com.
 • Ograniczony przez:
  • administratora strony internetowej,
  • webmastera klubu.

Strona internetowa casscoring.com dla przedstawicieli klubów – webmasterów klubów

- oferuje następujące możliwości:

 • utworzenie własnego konta osobistego, które obejmuje
  • identyfikację zawodnika – webmastera klubu,
  • archiwum jego zawodów,
  • zarządzanie hasłem,
  • login musi odpowiadać prawidłowemu adresowi e-mail.
 • uzyskanie i otrzymanie od administratora strony internetowej prawa dostępu tylko dla danego klubu.
 • tworzenie na stronie casscoring.com treści klubowych, obejmujących
  • dla wyścigów klubowych tworzenie tekstów, wprowadzanie adresów, przesyłanie plików, zdjęć i linków do filmów
  • dodawanie i otwieranie nowych lokalizacji zawodów,
  • tworzenie i definiowanie poszczególnych nowych zawodów,
  • zarządzanie, edytowanie i anulowanie zgłoszeń innych zawodników do zawodów organizowanych przez jego klub,
  • automatycznie łączenie się z aplikacją CAS scoring za pomocą hasła do komunikacji mobilnej,
 • przesyłanie danych dotyczących zawodów ze strony internetowej do aplikacji, w tym identyfikację zawodów, daty, typu zawodów i danych wszystkich zgłoszonych strzelców,
 • eksportowanie z aplikacji raportów wyników, plików z zanonimizowanymi danymi w formacie csv lub danych w formacie aplikacji CAS scoring.

- ustanawia następujące ograniczenia i zobowiązuje klub oraz mastera klubu do:

 • nieużywania niestosownych słów, wyrazów obraźliwych i wulgarnych,
 • nieużywania dyskryminującej retoryki,
 • niezamieszczania na stronie internetowej niestosownych, szkodliwych lub zainfekowanych plików,
 • niezamieszczania na stronie internetowej niestosownych, szkodliwych lub zainfekowanych zdjęć oraz jakichkolwiek treści, do których nie posiada praw autorskich ani licencji lub które z innego powodu byłyby publikowane bezprawnie,
 • niezamieszczania na stronie internetową niestosownych filmów, zakazanej reklamy lub innych nielegalnych treści,
 • niepropagowania przemocy, ludobójstwa, narkotyków, pornografii, rasizmu, ekstremizmu itd. oraz w jakikolwiek inny sposób publikowania innych niestosownych lub nielegalnych treści.

- dostęp do strony casscoring.com jest przyznawany poszczególnym klubom na następujących warunkach:

 • należy podać prawdziwe i pełne dane klubu,
 • nie mogą być naruszane ograniczenia dotyczące obowiązków klubu i mastera klubu dla tej strony internetowej,
 • konto osobiste winno być wykorzystywane dla celów rejestracji na poszczególne zawody.
 • Klub opublikuje wyniki każdego wyścigu na tej stronie po zakończeniu wyścigu, najlepiej w formie raportu pdf.

- wsparcie strony internetowej przez poszczególne kluby korzystające z tej strony możliwe jest w formie dobrowolnych wpłat na konta producenta strony internetowej:

 • w CZK na konto 19-0525790287/0100 prowadzone w Komerční banka a.s.
 • w € na konto 2801493609/2010, IBAN CZ6220100000002801493609, BIC FIOBCZPPXXX.
 • Po otrzymaniu jakiejkolwiek wpłaty producent wystawi darczyńcy zaświadczenie podatkowe