New functions

Chciałbym poinformować, że od dzisiaj zostały zainstalowane nowe funkcje:
- Numer SASS ma 10 cyfr i może być wypełniony cyframi lub literami w dowolnej kombinacji, na przykład Colbert002 lub 104996.
- Oznacza to, że jeśli strzelec jest członkiem SASS, użyje numeru SASS, jeśli nie i jest członkiem klubu, może użyć numeru kraju jako prefiksu i numeru klubu, ale jeśli nie jest nawet członkiem klubu, może użyć dowolnej kombinacji cyfr i liter.
- System sprawdza duplikaty numerów SASS podczas zgłaszania się do zawodów lub tworzenia kont strzelców. W tej chwili system sprawdza i poprawia te duplikaty dla poszczególnych kont.
- Duplikaty są następnie sprawdzane i oznaczane dla wydarzeń i archiwów wydarzeń.