New functions

rád bych vás informoval, že ode dnešního dne byly instalovány nové funkce:
- SASS Number má 10 míst a lze vyplňovat jak číslicemi, ta písmemy v libovolné kombinaci, například Colbert002, nebo 104996.
- To znamená, že pokud střelec je členem SASS, použije SASS Number, pokud ne a je členem nějakého klubu, tak může použít číslo země, jako prefix, a k němu číslo klubu, pokud však není ani členem klubu, může pužít libovolnou kombinaci čísel a písmen.
- Systém kontroluje duplicity v údaji SASS number v rámci přihlášek na závody, nebo vytváření účtů střelců. V této chvíli pobíhá kontrola a náprava těchto duplicit u jednotlivých účtů.
- Následně proběhne kontrola a vyznačení duplicit u závodů a archívu závodů.