New functions

Rád by som vás informoval, že od dnešného dňa boli nainštalované nové funkcie:
- Číslo SASS má 10 číslic a možno ho vyplniť číslami alebo písmenami v ľubovoľnej kombinácii, napríklad Colbert002 alebo 104996.
- To znamená, že ak je strelec členom SASS, použije číslo SASS, ak nie je a je členom klubu, môže použiť číslo krajiny ako predčíslie a číslo klubu, ale ak nie je ani členom klubu, môže použiť akúkoľvek kombináciu číslic a písmen.
- Systém pri prihlasovaní do súťaží alebo vytváraní účtov strelcov kontroluje, či sa v čísle SASS nevyskytujú duplicity. V súčasnosti systém kontroluje a opravuje tieto duplicity pre jednotlivé účty.
- Duplikáty sa potom kontrolujú a označujú pre podujatia a archívy podujatí.