SASS Number and Shooter's ID

Tutorial for non SASS members

CAS scoring se neobejde ve své databázi střelců bez údaje SASS number / ID střelce.
Máme několik možností:
Pokud je střelec člen SASS, použije své SASS number.

Pokud střelec není členem SASS, a nemá SASS Number,
tak může místo tohoto údaje použít kombinaci zkratky svého klubu a klubového čísla (Club Number) - například člen klubu AWS s číslem 400 by měl své ID "AWS400"

Pokud není členem ani SASS ani žádného jiného klubu může použít nějakou zkratku svého Alias a nějakého čísla, třeba "Always2" dle svého rozhodnutí.

ID střelce je jedinečné, pokud se při jeho zadání na webu casscoring.com nedaří uložit záznam do závodu, nebo vytvořit účet,, znamená to, že střelcovo ID je již použito.

V minulosti jsme používali číselné prefixy pro země a ty lze nadále používat, ale rádi bychom sjednotili způsob tvorby ID střelce dle nových pravidel  pomocí zkratek klubů.

Stará pravidla pomocí prefixů jsou zde:

 • Austria Prefix "120" + Club number = 120ClubNumber
 • Czech Republic 999CLubNumber
 • Denmark 150ClubNumber
 • Finland 160ClubNumber
 • France 200ClubNumber
 • Germany 100ClubNumber
 • Hungary 777ClubNumber
 • Luxembourg 130ClubNumber
 • Netherlands 140ClubNumber
 • Poland 110ClubNumber
 • Slovakia 888ClubNumber
 • Sweden 170ClubNumber
 • Norway 180ClubNumber