FAQ

Aplikace CAS Scoring

Jak odesílat opis výsledků jednotlivých střelcům

Zkontrolujte, zda u střelců v závoě máte v databázi střelců doplněné emailové spojení.

Po probělém dni, nebo po ukončení střeleb před vyhláčením výsledků zvolte v záložce - Reports - oddíl Tools - volba E-mail Shooter's results to each shooter. 

Tato volba odešle každému střelci jeho opis výsledků za jednotlivé stage bez uvedení pořadí v overall a category. 

Tento způsob nahrazuje vyplněné score sheets pro jednotloivé střelce.

 

Vymazaná data při synchronizaci - kde je najít

Při synchronizaci se porovnávají data na master a slave zařízení. Může doját k situaci, kdy je u stejného střelce na stejné stage pořízen nějaký údaj na dvou zařízeních. Aplikace to vyhodnotí jako konflikt a při synchronizaci dá na výběr, který údaj chcete ponechat. X znamená neponechat a fajfka znamená ponechat. Někdy se při nepozornosti stávájí případy, že se nepotvrdí správný údaj a při synchronizaci se ten správný přemaže tím nesprávným údajem, třeba nulou.

Jak to řešit.

V sestavě Score Log můžete najít vymazaná data u střelce. Tato sestava je umítěna v sekci Extras v Reports záložce.

Podle abecedy najděte Alias střelce a najděte jeho potvrzená skore. Ta doplňte zpět do zařízení.

 

Synchronizace bez připojení k internetu

Nastavte na svém zařízení Apple wifi a blouetooth ON i když nepoužívánte internet a dále

v Nastavení - Soukromí - Místní síť - CAS Scoring musí být zapnuté

Uporoznění - synchronizace funguje pouze v případě, ža na všech zařízením máte stejnou verzi aplikace CAS Scoring.

 

Alternativní Synchronizace

Pokus se nepodaří synchronizace standardním zp§sobem, můžete data ze slave poslat na master zařízení pomocí volby Export scores (sync) v záložce Sync.

Na slave zvolte tuto volbu, vyberte Airdrop, nebo jiný způsob spojení  a potvrďte. Na masteru pak dejte příjem dat do aplikace CAS scorng a řiďte se pokyny na obrazovce. 

Podmínka je ta, že jste na stejném závodu jak na slave, tak na master zařízení, jsou tam stejní střelci, posse a stages.


Export celého závodu na jiné zařízení

Pokud chcete exportovat svůj celý závod na další zařízení jako kopii, můžete tímto způsobem

Sync - Export Match - použijte email nebo Airdrop

Před tím nastavte Encoding a Separators na stejné nastavení  na všech zařízeních Apple

- Encoding - doporučeno Unicode (UTF-8)

- Seprators pak čárka nebo středník, podle vašeho prostředí na zařízení....

 

Export všech střelců

Nejjednodušší způseob je tento

Sync - CAS Scoring natice exports to CSV - Export all shooters - vyberte email nbo Airdrop

Před tím nastavte Encoding a Separators na stejné nastavení na všech zařízeních Apple

 

Export výsledků do Excelu

Pro potřeby vlastních analýz si můžete vyexportovat výledky do CSV a otevřít v Excelu.

Jde to tímto způsobem

Sync - oddíl Analysis - Export scores - použijte Email

nebo

Sync - oddíl Analysis - Export shots strings - v om případě pokud chcete porovnávat časy jednotlivých výstřelů pořízené BT timerem. 

Před tím nastavte Separators na stejné nastavení, jaké používá váš Excel, popřípadě zkuste, max dva pokusy než se trefíte.... 


Jak třídit střelce v posse.

Střelce můžeme třídit podle Alias nebo času střelce a pak dle nastavení uživatelem, k tomu slouží přepínač se šikou nad sloupcem časů vedle střelců.

Pokud chceme nastavit třídění dle uživatelkého pořadí, slouží k tomu volba Set the order (pod tlačítkem posse vlevo v rohu nahoče).

Pořadí střelců se pak dá nastavit náhodně = randomize, nebo tažení ma tpačítko ve tvaru tří čárek nad sebou vpravo od střelce nahoru nebo dolů. Tím se nastaví pořadí střelců a pak se dá ještě tato volba přenést na ostatní stages, a to tlačítko vpravo nahoře Same for all stages, nebo se pořadí musí určit na každé stage zvlášť. Nastavvání se ukončuje tlačítkem Done vlevo nahoře. Po synchronizaci si pak na Slave zařízeímch můžete vybrat, zda zachovat nastavení pořadí střelců dle Mastra, nebo vlastní.