FAQ CAS Scoring App

Aplikace CAS Scoring

New synchronization version 1.49.28 and higher

In the new version 1.49.28 is added the better level of synchronization between iPads.
The Synchronization has next attributes:

 • The new sync is possible only between 1.49.28 version and higher. If you use older version, you must set on in Use Old sync in (Sync – Sync setting)
 • Data are compressed and the process is faster.
 • For synchronization you can use Airdrop, Wi-Fi and Cloud on casscoring.com.
 • If you want to use Cloud sync, the way how to do it is simple:
 1. Step is - initialization synchronization – the same as in Old sync – Master – Start synchronization as a master, Slave – Connect to the master.
 2. Step is – on masters tap on button Cloud sync – (Score or Sync – Cloud Sync)
 3. Step is – on slave enter some score and tap on button Cloud sync.
 4. Step is – anytime you can tap on button Cloud sync and check the new data from Slaves.....
 • You can find a video here https://www.casscoring.com/version-1-49.html

In Sync setting (Sync) you can find the button – Copy and save this recovery code.

 

 • it uses for cloud backup of Master on casscoring cloud.
 • The key you can send by email to other iPad.
 • In case that your master is total destroyed, you can use the key on another iPad for recovery your master and continue in work.
 • Use restores from cloud (Sync), input the key and create the new master – the same as the destroyed master.
 • In case you move destroyed master data into new master iPad, the old iPad will not work as master !!!!!

Jak připojit BT Timer k aplikaci CAS scoring

 1. Zapněte BT na vašem Timere (některé časovače potřebují zapnout BT AMG Commander, CE atd.).
 2. Zkontrolujte, zda máte na iPadu nastaveno Zapnout BT.
 3. Poté otevřete aplikaci CAS scoring.
 4. V aplikaci najděte záložku Score, otevřete nějakého střelce (Posse 1, Stage 1, Alias XY).
 5. Vedle tlačítka Raw time je tlačítko, na které klepněte. Pod řádkem Raw Time najdete položku "Connect Timer", klepněte na ni.
 6. Poté se otevře okno pro Bluetooth Timers, najděte svůj Timer a klepněte na jeho název..
 7. Poté můžete nastavit parametry svého BT Timeru , hlasitost, citlivost, zpoždění, filtr echa atd....
 8. Po nastavení parametrů klepněte na tlačítko Done v levém horním rohu okna.

Alternatívní synchronizace

 1. Vytvořte match se všemi střelci, stavy atd. na zařízení A (hlavní zařízení)
 2. Exportujte match ze zařízení A a odešlete jej do zařízení B (pomocí AirDrop nebo e-mailem nebo jiným způsobem)
 3. Importujte match do zařízení B
 4. Po vyplnění score exportujte skóre z zařízení B, v záložce Sync zvolte „Export score (sync)" v sekci „Alternative synchronization". Odešlete soubor do zařízení A (pomocí AirDrop nebo e-mailem nebo jiným způsobem)
 5. Importujte soubor se score do zařízení A.

 

Jako hlavní zařízení vyberte zařízení s verzí, která je na většině vašich zařízení.

Jak odesílat opis výsledků jednotlivých střelcům

 • Zkontrolujte, zda u střelců v závodě máte v databázi střelců doplněné emailové spojení.
 • Po proběhlém dni, nebo po ukončení střeleb před vyhláčením výsledků zvolte v záložce - Reports - oddíl Tools - volba E-mail Shooter's results to each shooter. 
 • Tato volba odešle každému střelci jeho opis výsledků za jednotlivé stage bez uvedení pořadí v overall a category. 

Tento způsob nahrazuje vyplněné score sheets pro jednotlivé střelce.

Vymazaná data při synchronizaci - kde je najít

Při synchronizaci se porovnávají data na master a slave zařízení. Může doját k situaci, kdy je u stejného střelce na stejné stage pořízen nějaký údaj na dvou zařízeních. Aplikace to vyhodnotí jako konflikt a při synchronizaci dá na výběr, který údaj chcete ponechat. X znamená neponechat a fajfka znamená ponechat. Někdy se při nepozornosti stávájí případy, že se nepotvrdí správný údaj a při synchronizaci se ten správný přemaže tím nesprávným údajem, třeba nulou.

Jak to řešit.

 • V sestavě Score Log můžete najít vymazaná data u střelce. Tato sestava je umítěna v sekci Extras v Reports záložce.
 • Podle abecedy najděte Alias střelce a najděte jeho potvrzená skore. Ta doplňte zpět do zařízení.

 

Synchronizace bez připojení k internetu

 • Nastavte na svém zařízení Apple wifi a bluetooth ON i když nepoužívánte internet a dále
 • v Nastavení - Soukromí - Místní síť - CAS Scoring musí být zapnuté
 • Uporoznění - synchronizace funguje pouze v případě, ža na všech zařízením máte stejnou verzi aplikace CAS Scoring.

Alternativní Synchronizace

Pokud se nepodaří synchronizace standardním způsobem, můžete data ze slave poslat na master zařízení pomocí volby

Export scores (sync) v záložce Sync.

 • Na slave zvolte tuto volbu, vyberte Airdrop, nebo jiný způsob spojení  a potvrďte.
 • Na masteru pak dejte příjem dat do aplikace CAS scorng a řiďte se pokyny na obrazovce. 
 • Podmínka je ta, že jste na stejném závodu jak na slave, tak na master zařízení, jsou tam stejní střelci, posse a stages.

Export celého závodu na jiné zařízení

Pokud chcete exportovat svůj celý závod na další zařízení jako kopii, můžete tímto způsobem

 • Sync - Export Match - použijte email nebo Airdrop
 • Před tím nastavte Encoding a Separators na stejné nastavení  na všech zařízeních Apple
 • Encoding - doporučeno Unicode (UTF-8)
 • Seprators pak čárka nebo středník, podle vašeho prostředí na zařízení....

Export všech střelců

Nejjednodušší způseob je tento

 • Sync - CAS Scoring natice exports to CSV - Export all shooters - vyberte email nbo Airdrop
 • Před tím nastavte Encoding a Separators na stejné nastavení na všech zařízeních Apple

Export výsledků do Excelu

Pro potřeby vlastních analýz si můžete vyexportovat výledky do CSV a otevřít v Excelu.

Jde to tímto způsobem

 • Sync - oddíl Analysis - Export scores - použijte Email, nebo
 • Sync - oddíl Analysis - Export shots strings - v om případě pokud chcete porovnávat časy jednotlivých výstřelů pořízené BT timerem. 
 • Před tím nastavte Separators na stejné nastavení, jaké používá váš Excel, popřípadě zkuste, max dva pokusy než se trefíte.... 

 

Jak třídit střelce v posse.

Střelce můžeme třídit podle Alias nebo času střelce a pak dle nastavení uživatelem, k tomu slouží přepínač se šipkou nad sloupcem časů vedle střelců.

Pokud chceme nastavit třídění dle uživatelkého pořadí, slouží k tomu volba Set the order (pod tlačítkem posse vlevo v rohu nahoče).

Pořadí střelců se pak dá nastavit náhodně = randomize, nebo tažení ma tpačítko ve tvaru tří čárek nad sebou vpravo od střelce nahoru nebo dolů. Tím se nastaví pořadí střelců a pak se dá ještě tato volba přenést na ostatní stages, a to tlačítko vpravo nahoře Same for all stages, nebo se pořadí musí určit na každé stage zvlášť. Nastavování se ukončuje tlačítkem Done vlevo nahoře. Po synchronizaci si pak na Slave zařízeímch můžete vybrat, zda zachovat nastavení pořadí střelců dle Mastra, nebo vlastní. 

Jak přesunout výsledky střelců zapsané na nesprávné stage

Někdy se může stát, že se výsledky střelců omylem zapíší na nesprávné stage. Můžeme otrocky nesprávné výsledky smazat a opětně zapsat na správnou stage, ale je to pracné.

Je proto vytvořen nátroj na přesun Score v rámci posse z jedná stage na druhou.

Jak řešit například tento případ, kdy Posse 1 omylem zapsala výsledky v záložce Score na stage 1, místo na stage 3. 

 • Přepneme se na záložku SetUp, zvolíme Tools. 
 • Ve Score Tools vybereme posse - 1, u které přesun budeme realizovat a pak cílovou stage, kam se budou výsledky přesouvat - stage 3
 • Zvolíme nabídku Move scores for Posse 1 from the stage you will select to Stage 3
 • Objeví se nabídka Stage. Zvolíme (v našem případě) Stage 1.
 • Objeví se výzva - To move scores for Posse 1 from Stage 1 to Stage 3, enter number XXX
 • Vygenerované číslo zapište do okna a a potvrďte tlačítkem Move.
 • Výsledky z posse 1 Stage 1 se přenesou do Stage 3, Stage 1 zůstane prázdná.

BT timer - nahrání shots stringu nesprávnému střelci.

Pokud se stane tento problém a už nemůžete zopakovat nahrání stringu z BT timeru pomocí tlačítka read, protože jste na to přišli pozdě, je tady elegantní řešení:

 • V záložce Score se přepněte na střelce, kterému chcete přesunout Score popřípadě shots string. Score vybraného střelce musí být bez záznamu.
 • Zvolte ve stejné záložce - Move the Score from another  Shooter/Stage
 • Objeví se okno From, vyberte Shooter ze seznamu a Stage teké ze seznamu.
 • Potvrďte Move the Score from selected Shooter and Stage.
 • Objeví se výzva - To move te score enter number XXX, číslo zapište do okna a potvrďte tlačítkem Move.
 • Score se přesune včetně Shots stringu.