FAQ CAS Scoring App

Aplikácia CAS Scoring

Ako pripojiť BT Timerk aplikácii CAS scoring

Zapnite svoj BT Timer (niektoré časovače potrebujú zapnúť BT AMG Commander, CE atď.)
Skontrolujte, či máte na svojom iPade zapnutý BT.
Potom otvorte aplikáciu CAS scoring.
V aplikácii nájdite záložku Score, otvorte niektorého strelca (Posse 1, Stage 1, Alias XY).
Vedľa tlačidla Raw time je tlačidlo, ťuknite naň. Pod riadkom Raw Time (Surový čas) nájdete položku Connect Timer (Pripojiť časovač), ťuknite na ňu.
Potom sa otvorí okno pre Bluetooth Timers, nájdite svoj Timer a klepnite na názov svojho timeru.
Potom môžete nastaviť parametre svojho BT Timeru , hlasitosť, citlivosť, oneskorenie, filter ozveny atď.
Po nastavení parametrov ťuknite na tlačidlo Done v ľavom hornom rohu okna.

Ako posielať výpis výsledkov jednotlivým strelcom

Skontrolujte, či u strelcov v súťaži máte v databáze strelcov doplnené e-mailové spojenie.
Po ukončenom dni, alebo po ukončení strelieb pred vyhlásením výsledkov zvoľte v záložke - Reports - oddiel Tools - voľba E-mail Shooter's results to each shooter.
Táto voľba odošle každému strelcovi jeho opis výsledkov za jednotlivé stage bez uvedenia poradia v overall a category.
Tento spôsob nahrádza vyplnené score sheets pre jednotlivých strelcov.

Vymazané dáta pri synchronizácii - kde ich nájsť

Pri synchronizácii sa porovnávajú dáta na master a slave zariadenia. Môže dôjsť k situácii, keď je u rovnakého strelca na rovnakom stage zhotovený nejaký údaj na dvoch zariadeniach. Aplikácia to vyhodnotí ako konflikt a pri synchronizácii dá na výber, ktorý údaj chcete ponechať. X znamená neponechať a fajka znamená ponechať. Niekedy sa pri nepozornosti stávajú prípady, že sa nepotvrdí správny údaj a pri synchronizácii sa ten správny premaže tým nesprávnym údajom, napríklad nulou.
Ako to riešiť.
V zostave Score Log môžete nájsť vymazané dáta u strelca. Táto zostava je umiestnená v sekcii Extras v Reports záložke.
Podľa abecedy nájdete Alias strelca a nájdete jeho potvrdené skóre. To doplňte naspäť do zariadenia.

Synchronizácia bez pripojenia na internet

Nastavte na svojom zariadení Apple wifi a bluetooth ON aj keď nepoužívate internet a ďalej
v Nastaveniach - Súkromie - Miestna sieť (Lokálna sieť) - CAS Scoring musí byť zapnutý
Upozornenie - synchronizácia funguje iba v prípade, že na všetkých zariadeniach máte rovnakú verziu aplikácie CAS Scoring.

Alternatívna Synchronizácia

Pokiaľ sa nepodarí synchronizácia štandardným spôsobom, môžete dáta zo slave poslať na master zariadenie pomocou voľby Export scores (sync) v záložke Sync.
Na slave zvoľte túto voľbu, vyberte AirDrop, alebo iný spôsob spojenia a potvrďte. Na masteri potom dajte príjem dát do aplikácie CAS scorng a riaďte sa pokynmi na obrazovke.
Podmienka je tá, že ste na rovnakej súťaži ako na slave, tak na master zariadení, sú tam rovnakí strelci, posse a stages.
Export celej súťaže na iné zariadenie
Ak chcete exportovať svoju celú súťaž na ďalšie zariadenia ako kópiu, môžete to spraviť týmto spôsobom
Sync - Export Match - použite email alebo AirDrop
Predtým nastavte Encoding a Separators na rovnaké nastavenie na všetkých zariadeniach Apple
- Encoding - odporúčané Unicode (UTF-8)
- Separators potom čiarka alebo bodkočiarka, podľa vášho prostredia na zariadení.... ( ;, )

Export všetkých strelcov

Najjednoduchší spôsob je tento
Sync - CAS Scoring natice exports to CSV - Export all shooters - vyberte e-mail alebo AirDrop
Predtým nastavte Encoding a Separators na rovnaké nastavenie na všetkých zariadeniach Apple

Export výsledkov do Excelu

Pre potreby vlastných analýz si môžete vyexportovať výsledky do CSV a otvoriť v Exceli.
Ide to týmto spôsobom
Sync - oddiel Analysis - Export scores - použite Email
alebo
Sync - oddiel Analysis - Export shots strings - v tom prípade ak chcete porovnávať časy jednotlivých výstrelov urobené BT timerom.
Pred tým nastavte Separators na rovnaké nastavenie, aké používa váš Excel, poprípade skúste, max. dva pokusy než sa trafíte....

Ako triediť strelcov v posse.

Strelcov môžeme triediť podľa Alias alebo času strelca a potom podľa nastavenia užívateľom, na to slúži prepínač so šípkou nad stĺpcom časov vedľa strelcov.
Pokiaľ chceme nastaviť triedenie podľa užívateľského poradia, slúži na to voľba Set the order (pod tlačidlom posse v ľavom hornom rohu).
Poradie strelcov sa potom dá nastaviť náhodne = Randomize, alebo ťahaním na tlačidlo v tvare troch čiarok nad sebou vpravo od strelca hore alebo dolu. Tým sa nastaví poradie strelcov a potom sa dá ešte táto voľba preniesť na ostatné stages, a to tlačidlo vpravo hore Same for all stages, alebo sa poradie musí určiť na každý stage zvlášť. Nastavovanie sa ukončuje tlačidlom Done vľavo hore. Po synchronizácii si potom na Slave zariadeniach môžete vybrať, či zachovať nastavenie poradia strelcov podľa Mastera, alebo vlastné.

Ako presunúť výsledky strelcov, ak sú zapísané na nesprávnom stage, ako mali byť zapísané.

Niekedy sa môže stať, že sú výsledky strelcov omylom zapísane na nesprávnom stage a je ich treba prekopírovať na správny stage.
Ako to riešiť.
- výsledky Posse 1, omylom zapísané v záložke Score na stage 1, chceme presunúť na stage 3.
- vyberieme stage 3. Prepneme sa na záložku SetUp, zvolíme Tools. Zvolíme Move scores for Posse 1 from the stage you will select to Stage 3
- dostaneme ponuku Stage. Tam si zvolíme (v našom prípade) ponuku stage 1.
- dostaneme ponuku To meve scores for Posse 1 from Stage 1 to Stage 3, enter number xyz
- vygenerované číslo zapíšeme a potvrdíme Move.
Všetky doposiaľ zapísané výsledky sa prenesú na Stage 3 a Stage 1 ostane prázdny, pre možnosť zapisovania výsledkov, keď Posse na tento stage príde.

BT timer - nahranie shots stringu nesprávnemu strelcovi.

Pokiaľ sa stane tento problém a už nemôžete zopakovať nahranie stringu z BT timera pomocou tlačidla read, pretože ste na to prišli neskoro, je tu elegantné riešenie:
- V záložke Score sa prepnite na strelca, ktorému chcete presunúť Score poprípade shots string. Score vybraného strelca musí byť bez záznamu.
- Zvoľte v rovnakej záložke - Move the Score from another Shooter/Stage
- Zobrazí sa okno From, vyberte Shooter zo zoznamu a Stage tiež zo zoznamu.
- Potvrďte Move the Score from selected Shooter and Stage.
- Zobrazí sa výzva To move te score enter number XXX, číslo zapíšte do okna a potvrďte tlačidlom Move.
- Score sa presunie vrátane Shots stringu.