Producent

Producentem tohto webu je společnost

G.B.C., a.s.
Havlíčkovo náměstí 189/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo: 60725796

B 5842 vedená u Městského soudu v Praze

a

Colbert SASS 87058L aka Jan Gaszczyk