Wild Bunch

SASS Wild Bunch™

je mnohostranný amatérsky strelecký šport, v ktorom pretekári súťažia so zbraňami, typickými pre obdobie „krotenia" Divokého Západu krátko po prelome 20. storočia: pištoľ M1911, pákové opakovačky a brokové pumpy Winchester 93/97 alebo Winchester Model 12. Súťažná streľba je vykonávaná unikátnym spôsobom, charakteristickým pre dobu a územie amerického Divokého Západu.
Súťažiaci strieľa jednou až troma zbraňami v niekoľkých streleckých situáciách (stages), v ktorých strieľa na oceľové a/alebo papierové terče. Hodnotenie je založené na presnosti a rýchlosti.
Skutočne unikátnym aspektom Wild Bunch™ akčnej streľby je požiadavka na autentické dobové oblečenie. Každý účastník si tiež musí určiť svoju streleckú prezývku (alias), ktorá zodpovedá napríklad postave alebo profesii typickej pre koniec devätnásteho storočia alebo Hollywoodskej filmovej hviezde a upraviť si podľa toho svoje oblečenie.
Predstavenie športu TU