Ako otvoriť klub na webe casscoring.com

Ako otvoriť klub na webe casscoring.com

Keď budete chcieť pripojiť svoj klub na web casscoring.com odošlite svoju požiadavku na email - colbert@centrum.cz.

V emaile oveďte nasledujúce informácie:

  1. Informácie ohľadom klubu - názov klubu, adresu klubu, GPS adresy klubu, email, telefón, facebook, webové stránky, logo vo formáte jpg alebo png.
  2. Informácie ohľadom strelníc, kde klub operuje - Názov strelnice, adresa, GPS strelnice, kontakt - email, telefón.
  3. Zoznam klubových webmasterov – klubový webmaster musí mať zriadený účet na webe casscoring.com.

Pod každým klubom si môžete otvoriť niekoľko strelníc.
Súťaže evidované v klube sa potom vkladajú pod jednotlivé strelnice.
Návod pre klubových webmasterov je uvedený tu - https://www.casscoring.com/casscoring-com.html

Pre úhrady štartovného bankovým prevodom pošlete tieto bankové informácie.

  • Mena účtu , Názov banky, IBAN, SWIFT, alebo
  • Mena účtu , Názov banky, číslo bankového účtu a kód banky.