Cowboy action shooting

Je to šport alebo zábava, súťaž alebo exhibícia?

Predstavte si strelca oblečeného do dobového kostýmu divokého západu, v puzdrách okolo pásu nabité Colty ostrou muníciou, v ruke Winchestrovku aj s ostrou muníciou, na stole brokovnicu a v brokovom páse okolo tela brokové náboje. Pred ním sú rozostavané oceľové terče v rôznych vzdialenostiach a v hlave mu prebiehajú myšlienky, ako bezpečne, rýchlo a hlavne bezchybne terče zasiahnuť. Rozhodca sa ho spýta, či je pripravený a dá signál. Po signály strelec nacvičenými pohybmi postupne strieľa na terče vo vopred stanovenom poradí, okolití rozhodcovia kontrolujú jeho pohyby, zásahy a nič mu nedarujú. Čas je neúprosný, vyhráva iba ten najrýchlejší a najpresnejší.... To je Cowboy Action Shooting, je to šport alebo zábava? Skúsme si na túto otázku odpovedať.

Kovbojská akčná streľba
je špecifická športová kategória pudovej streľby jednočinnými zbraňami vo výnimočnej kombinácii zbraní, ktoré strelec musí strieľať na súťaži.

Je to športová streľba, aj keď v našej republike odborná verejnosť na túto streľbu pozerá ako na zábavu, a na samotných strelcov ako na starcov s Coltami. Vždy až do tej chvíle, kedy si to takýto pozorovateľ skúsi, a pocíti ten skutočný pocit z tejto streľby, adrenalín, a zistí, že takto strieľať to nie je len tak. Poprední strelci CAS dosahujú obdivuhodné výsledky a časy v tejto streľbe pri zachovaní 100% presnosti.

Táto pudová streľba je inšpirovaná prestrelkami kovbojov na divokom západe, a preto vznikli jedinečné scenáre, rozloženie kovových terčov vo vzdialenostiach a veľkostiach, ktoré evokujú prestrelky z tejto éry divokého západu.
Jednočinné zbrane v tomto prípade znamenajú zbrane, ktoré sú vyrobené do roku 1900, alebo ich repliky. Pre ich funkciu sa musí pred každým výstrelom príslušná zbraň natiahnuť (okrem brokovnice dvojky....) a evokujú dobový pocit streľby. Výnimočná kombinácia zbraní spočíva v tom, že na každom stage strelec strieľa dvoma revolvermi (5 +5 rán), puškou (väčšinou 10 rán, ale rozpätie je podľa scenára 4 - 10 rán) a brokovnicou (2 - 8 rán). Kovbojská akčná streľba sa strieľa na kovové terče tak, aby strelec dosiahol čo najkratší čas a dosiahol maximálnu presnosť (nemal miss).
Naši strelci ju považujú za najzábavnejšiu športovú streľbu, čo kedy skúsili......

Predstavenie športu TU

Desatoro rozhodcu SASS

  1. Bezpečnosť je vždy na prvom mieste
  2. Mysli na to, že by to mala byť aj zábava
  3. Používaj zdravý rozum
  4. Pri pochybnostiach sa vždy rozhoduje v prospech strelca
  5. Správaj sa ku každému takým spôsobom, ako by si chcel aby sa ostatní správali k tebe
  6. Správaj sa ku každému rovnako (Samuel Colt zariadil že sme si všetci rovní)
  7. Udržuj veci v pohybe. Ak nastane problém, rieš ho mimo stage nech streľba môže pokračovať
  8. Zaisti, aby všetky funkcie na stage boli obsadené
  9. Ak je to potrebné, pomáhaj strelcom radou
  10. Rob všetko jednoducho