Competitors including unconfirmed entries

Colbert's Training Camp 2023, Otrokovice, 11. 3. 2023

Informacje o zawodach
SASS Number/Shooters ID / Club NumberAliasCountryPaid

Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 15

Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 14

Oczekiwanie na zapłatę: 1