Competitors including unconfirmed entries

Days of Truth, Philippsburg, 8. 8. 2023

Informacje o zawodach
SASS Number/Shooters ID / Club NumberAliasCountryPaid

Całkowita liczba zamówionych rejestracji: 359

Całkowita liczba zarejestrowanych zawodników: 354

Oczekiwanie na zapłatę: 5